Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojavastaavan ja rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Hyväsie tmi, 2740245-6 Saana Siekkinen Puhelin: (+358) 044 977 5777
Sähköposti: asiakaspalvelu@hyvasie.fi
Suojattu sähköposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/asiakaspalvelu@hyvasie.fi

Tietoturvassa avustavat asiantuntijat: Yhteistyökumppanit / palveluohjelmistojen asiakaspalvelijat

Tietoja käsitellään terveydenhuollon toiminnan toteuttamiseksi ja asiakassuhteiden asianmukaiseksi hoitamiseksi, pitäen sisällään asiakkaan/potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta. Terveydenhuoltoon ja sen toteuttamiseen liittyvien tietojen pääasiallinen säilytysmuoto on manuaalinen.

Ainoastaan palveluntuottajalla sekä mahdollisilla palveluun liittyvillä toimeksiantajilla tai lakisääteisillä viranomaisilla on pääsy rekisterin tietoihin salassapitosäännösten noudattamina.

Palveluntuottaja on järjestänyt tietoturvallisuuden ja rekisterin ylläpidon yleisesti hyväksytyllä, tietoturvallisuuden huomioivalla tavalla ja pyrkii toiminnassaan ylläpitämään hyvää tietosuoja- ja rekisterikäytäntöä sekä kaikessa toiminnassaan estämään aineistoihin asiattomilta pääsyn, tai esimerkiksi tietoturvallisuuteen kohdistuvat loukkaukset. Sähköisessä tiedonsiirrossa suosimme Suomen Turvapostin suojattua sähköpostia, jossa myös vahva tunnistautuminen on mahdollista.

Pääsääntöisesti lähetämme ja vastaanotamme dokumentit ilman tarkkoja tunnistetietoja, jos se toiminnan toteuttamiseksi on mahdollista. Tiedonsiirrosta, sen toteutustavasta ja laajuudesta sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. Tapaamisia ei koskaan nauhoiteta tai tallenneta, ellei siitä ole kirjallisesti sovittu. Myöskään asiakkaalla ei ole lupaa tallentaa, taltioida tai jakaa tapaamista koskevia tietoja tai siirtää niitä kolmansille osapuolille, ellei tallentamisen asianmukaisesta käyttötarkoituksesta ja muista tietoturvaan ja tallentamiseen liittyvistä yksityiskohdista ole erikseen, yhteisymmärryksessä ja kirjallisesti sovittu.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietojaan saatetaan oheispalveluntarjoajien kautta kerätä ja siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu saattaa sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Näissä tapauksissa pyydämme asiakkaita olemaan yhteydessä suoraan oheispalveluntarjoajiin.

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu tai että hänestä ei ole rekisteriin kirjattuja tietoja. Asiakkaan, joka haluaa tarkastaa tietonsa, tulee esittää kirjallinen ja henkilökohtaisesti allekirjoitettu asiakirja pyynnön vireille saattamiseksi.

Mikäli asiakirjoissa on asiakkaan havaitsemia, tarkastusoikeuteen liittyviä puutteita tai virheitä, asiakas voi pyytää tietojen korjaamista asianmukaisiksi. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, tästä toimitetaan asiakkaalle kirjallisesti perusteltu ilmoitus asiassa.

Pyydämme asiakkaitamme olemaan suorassa yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä tietosuoja- ja rekisterivastaavaan. Toimimme yhteistyössä tietoturva-alan asiantuntijoiden kanssa.

Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa sekä päivittää tietosuoja- ja rekisteriselosteitaan muun muassa oikeudellisten velvoitteidensa täyttämiseksi.
Yhteystiedot: Valmennuskeskus Hyväsie  P. 044 977 5777 - asiakaspalvelu(at)hyvasie.fi
Copyright (c)2023, Hyväsie. All Rights Reserved.

Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän