UKK

Usein kysytyt kysymykset


Mitä tarkoittaa psykososiaalinen hyvinvointi?

Psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja tuesta voit lukea tarkemmin täältä.

Miksi ja kenelle Hyväsie -palveluja?

Palveluihin hakeudutaan monista eri syistä ja palveluja tuotetaan kaikenikäisille ihmisille: yksittäisille ihmisille, perheille, ryhmille, yrityksille ja julkisille palveluntarjoajille. Syyt palveluihin hakeutumiselle voivat olla hyvin moninaisia; mielenterveyteen, tunne-elämään, käyttäytymiseen, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin, sekä arjessa selviytymiseen liittyvät kysymykset, ongelmat koulussa tai työssä, sekä työnohjauksellisten, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävien palvelukokonaisuuksien tarve ovat tavallinen syy kääntyä ammatillisten palvelujen puoleen.

Kuinka pitkään palvelut kestävät?

Palvelut voivat olla olla luonteeltaan yksittäisiä konsultaatioita, tilapäisiä, jatkuvia tai toistuvia tukitoimia. Toisinaan tarvitaan myös pitkäaikaisia palvelukokonaisuuksia.

Yksityisyys?

Palvelut ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden alaisia. Palvelujen tarjoaja kunnioittaa yksityisyyttä, eikä esim. kotikäyntien yhteydessä ole ajoneuvoista tai työasuista osoitettavissa, mikä palvelu on kyseessä. Sosiaali- ja terveyspalveluja säätelevät ja velvoittavat lukuisat lait. Ammattihenkilöitä koskevat mm. laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, asetus potilasasiakirjoista, sekä lisäksi kansanterveyslaki, mielenterveyslaki, lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki. Tietoja ei voida luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut, kuin asiakkaan tilaamiin palveluihin ja niihin liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Turvallisuus?

Turvallisuus ja vahinkotapahtumien ennaltaehkäisy on yksi toiminnan lähtökohdista. Asiakkaat on vakuutettu voimassa olevalla potilasvakuutuksella, sekä yrityksen toiminnan kattavalla vastuuvakuutuksella. Palvelua valvovat Valvira, Aluehallintovirastot, yhteistyökunnat ja toimijat, potilasasiamiehet sekä toimintaaohjaava omavalvonta. Sähköpostit, jotka sisältävät arkaluonteisia tietoja pyydetään lähettämään ainoastaan Turvapostilla.

Kuka maksaa?

Palvelut tuotetaan suoraan asiakkaalle. Palvelukulut on mahdollista kattaa esimerkiksi eläke-, hoito- ja/tai kuntoutustuella. Tuki- ja kuntoutuspalveluihin voi hakeutua myös te-toimiston, sosiaalitoimen tai lääkärin maksusitoumuksella. Yksityisen lääkärin lähetteellä saapuessaan asiakkaalle voi muodostua oikeus hakea Kela-korvausta saamastaan palvelusta.

Missä sijaitsee?

Palvelut voidaan tuottaa asiakkaan luo koti- tai hoivayksikkökäyntinä, tai muuna sovittuna tapaamisena. Etäpalveluja (Suojattu yhteys) on mahdollista tiedustella mistäpäin Suomea tahansa. Koulutus- ja työnohjauspalveluja tarjoamme koko Suomen alueella.

Tyytymätön palveluun?

Palveluun liittyvä tyytymättömyys sekä virhe- ja vikailmoitukset pyydetään käsittelemään ensisijaisti suorassa vuorovaikutuksessa tai lähettämällä ilmoitus tyytymättömyydestä kirjallisesti toimipaikkaan / yhteyslomakkeen kautta. Näin voimme kehittää palvelujamme ajanmukaisesti. Asia voidaan tarvittaessa siirtää käsiteltäväksi neutraalin kolmannen osapuolen tai palvelua valvovan viranomaisen käsiteltäväksi. Kuluttaja-asioissa opastaa ja neuvoo kuluttajaneuvonta.

Ota yhteyttä
Yhteystiedot: Valmennuskeskus Hyväsie  P. 044 977 5777 - asiakaspalvelu(at)hyvasie.fi
Copyright (c)2022, Hyväsie. All Rights Reserved.

Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän