Terapeuttinen tuki

Terapeuttinen tuki

Psykiatrisen hoitajan vastaanotto tukee matalalla kynnyksellä tarjoten terapeuttista keskusteluapua ja valmennusta elämän erilaisissa tilanteissa.

  • Lähetettä ei tarvita, eikä palveluihin pääseminen edellytä diagnoosia tai todettua mielenterveyden ongelmaa
  • Psykiatrista erityisosaamista, nuorisopsykiatrista erityisosaamista
  • Vahvaa perhetyön kokemusta sekä kokemusta myös vaativahoitoisista, paljon palveluja tarvitsevista asiakkaista
  • Ratkaisukeskeinen viitekehys ja kohtaaminen
  • Traumapsykoterapeuttinen viitekehys, kehon huomioiva lähestyminen
Tukena esimerkiksi silloin, kun hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja jaksamisen, työssäkäynnin, koulunkäynnin ja/tai sijaishuollon tarkoituksen toteutuminen ovat vaarassa heiketä tai katketa mielen hyvinvointiin liittyvien kysymysten vuoksi, tai kun huoli herää ja kaivataan toimintakykyä arvioivaa, jaksamista tukevaa, kuntouttavaa keskustelutukea. Joskus ammatillisen avun piiriin tai terapiaan hakeutumiseen voidaan tarvita toisten ihmisten tukea. Läheisesi on tervetullut tutustumistapaamiselle sekä tarvittaessa omaan arvioon.

Tavoitteet

Joskus asiakkaalla on tavoitteet jo ensimmäisellä kerralla selkeästi mielessään ja hän on jo valmiiksi miettinyt, millaisen ajan on valmis työstämään asioitaan.

Tavoitteista sovitaan yhteisesti, kun alkuarvio (2 - 5 tapaamiskertaa) on tehty. Tapaamiset (30 min, 45 min, 60 min, 90 min) voidaan toteuttaa kertaluontoisesti, jolloin tapaamisella tutustutaan ja vastataan yksittäiseen, hetkelliseen keskustelutuen tarpeeseen. Tapaamiset voidaan toteuttaa myös esimerkiksi 8 - 12 kerran sarjana tai esimerkiksi toistaiseksi jatkuvana työskentelynä. Arviota ja vaikuttavuuden arviota tehdään myös työskentelyn aikana.

Tavoitteena on usein asiakkaan kokonaistilanteen koheneminen, jolloin tilannetta tarkastellaan yhdessä ja nimetään pienempiä, konkreettisesti saavutettavia tavoitteita. Teemoina voivat olla esimerkiksi haitallisten ajatusten ja vaikeiden tunteiden sekä itseä tai toisia vahingoittavan käyttäytymisen kanssa selviytyminen. Ihmissuhderistiriidoissa selviytyminen, turvataitojen ja terveiden henkilökohtaisten rajojen asettamisen opettelu tai yleisen hyvinvoinnin ja toiminta-/työkyvyn tukeminen arkisessa elämässä.


Tunnehaavat huomioiva kohtaaminen

Traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Tunnehaavat huomioiva kohtaaminen tukee toimintakyvyn eheytymistä sekä matkaa kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia. Traumatisoituminen saattaa täyttää monen psykiatrisen häiriön kriteerit aiheuttaen tilanteen, jossa asiakkaalla on kokemus tehottomista interventioista ja esimerkiksi toistuvasti palveluista ja tukitoimista putoamisesta. Traumahoito kokonaisuutena käsitetään vaiheorientoituneena hoitona ja se voidaan jakaa kolmeen osaan vakauttamisvaiheen, muistojen työstämisvaiheen sekä kuntoutusvaiheen osalta. Vakauttamisvaihe voi joskus kestää pitkäänkin, jolloin puhutaan vuosia kestävästä työskentelystä. Vakauttaminen tarkoittaa arjessa vastaantulevien, esimerkiksi traumoista johtuvien oireiden tunnistamista ja hallintaa. Vakauttamisen tarkoituksena on taata arjen sujuvuus sekä iänmukainen toimintakyky.

Usein tunteiden ollessa hyvin voimakkaita tai peräti raastavia, nousee esille terapian jatkamisen mielekkyys; onko järkeä käydä terapiassa, jos oireet ja paha olo eivät vähene niin, että sen itse huomaisi. Vastaus tähän on kyllä. Ajatuksissa, uskomuksissa ja kokemuksissa muutos tapahtuu usein juuri tässä ratkaisevassa vaiheessa - tai sen jälkeen.

Mikä on traumaattista?

Trauma voi olla sietokyvyn ylittävä yksittäinen tapahtuma tai toistuneita tapahtumia. Traumatisoiva tapahtuma on mikä tahansa yksilön kokema uhkaava tilanne, joka aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, normaalia elämää häiritseviä reaktioita, kuten voimakkaita tunteita, ristiriitaisia uskomuksia ja ajatuksia, fyysisiä tuntemuksia, mielikuvia ja ääniä, käyttäytymistapoja, dissosiatiivista oireistoa. Traumaattista on mm. kiusaaminen ja ulkopuolelle sulkeminen, muu koettu psyykkinen, fyysinen väkivalta ja kaltoinkohtelu, toistuvat erokokemukset, kasvaminen turvattomien aikuisten kanssa, väkivallan todistaminen, onnettomuudet, pitkät sairaala- ja tutkimusjaksot, henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat.

Tapaamiset

Aluksi tutustutaan ja tunnustellaan, miltä työskentelyn aloittaminen vuorovaikutuksessa tuntuu. Tehdään perusteellinen arvio tilanteesta sekä siitä, millaisia tavoitteita  terapialle asetetaan. Arviota tehdään myös työskentelyn aikana. Työskentely on vaiheorientoitunutta ja usein kehon huomioivaa työskentelyä, jossa vuorovaikutus sekä terapiaan liittyvät harjoitukset ovat keskeisiä.

Harjoitukset vaihtelevat yksilöllisesti ja tilanteiden sekä tavoitteiden mukaan. Työskentelyssä voidaan käyttää erilaisia toimintakykyyn, kokemuksiin ja mielen hyvinvointiin liittyviä mittareita ja menetelmiä. Sukupuuta ja elämäntarinaa piirrämme tai muodostamme usein jollain tavalla myös. Tarkoitus on vahvistaa itsesäätelyä, turvallisuuden tunnetta, minäkuvaa, tunne-elämää ja kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia.

Koulutuspotilaspaikat

Traumapsykoterapeuttiseen työskentelyyn voi tiedustella koulutuspotilaspaikkaa. Traumapsykoterapeuttinen työskentely on koulutuspsykoterapiana toteuttavaa psykoterapeuttista (psykoterapian kaltaista) työskentelyä, joka toteutuu osana yliopiston järjestämää psykoterapeuttikoulutusta. Tutustumistapaamisia voi sopia rohkeasti. Muutaman tapaamisen jälkeen sovitaan, aloitetaanko työskentelyä.

VARAA AIKA

  Ota yhteyttä
Yhteystiedot: Valmennuskeskus Hyväsie  P. 044 977 5777 - asiakaspalvelu(at)hyvasie.fi
Copyright (c)2022, Hyväsie. All Rights Reserved.

Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän