Tukihenkilötyö

Tukihenkilötyö


Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.
Ammatillinen tukihenkilötyö tarjoaa tukea nuorelle tai perheelle erityistä tukea vaativassa elämäntilanteessa. Hyväsien ammatillinen tukihenkilötyö suunnitellaan yksilöllistä tuen tarvetta ja perheen kokonaisvaltaista tilannetta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Ammatillinen tukihenkilö tapaa tukea tarvitsevaa nuorta ja/tai perhettä työskennellen yhteistyössä viranomaisten ja läheisverkoston kanssa tehdyn asiakassuunnitelman mukaisesti. Tavoitteet suunnitellaan tehdyn palvelutarpeen arvioinnin ja tapaamisissa esille nousseiden tarpeiden pohjalta.

Tukihenkilötapaamiset eivät välttämättä edellytä lastensuojelun asiakkuutta ja palvelujen piiriin voi hakeutua oma-aloitteisesti. Tukihenkilön tehtävä on tukea nuoren kasvua ja auttaa perhettä vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Kasvua tukevat tapaamiset voivat pitää sisällään yhdessä vietetyn arkisen ja arjen askareisiin painottuvan ajan lisäksi harrastamista, retkeilyä, eläinavusteisia tapaamisia ja muuta yksilöä tukevaa toiminnallisuutta. Tapaamisten ydin on tarjota aikuisen ihmisen turvallista tukea erilaisten arjessa esille nousevien pulmien ratkaisemiseen ja löytää keinoja omien sekä perheen vahvuuksien esille tuomiseen ja kartuttamiseen.

Tukihenkilöllä on moninaisia rooleja: hän voi olla elämän opettaja, ihmissuhdeosaaja, arjen opastaja tai rajojen asettaja. Konkreettinen toiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaan.

Psykososiaalinen tuki ja ennaltaehkäisy

Tukihenkilö tarjoaa tukea sekä ulkoisen että sisäisen elämänhallinnan vahvistamiseen. Psykososiaalinen tuki voi sisältää myös palveluohjausta, jolloin nuorta tai perhettä ohjataan tarvitsemiinsa palveluihin, kuten esimerkiksi oman kotipaikkakunnan terveyspalveluihin. Ennaltaehkäisevä tuki on usein neuvontaa ja ohjausta.

Psykososiaalinen tuki voi olla myös korjaavaa

Nuorella tai perheessä saattaa olla päihteidenkäyttöön tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia, arjen ja elämänhallintaan liittyviä haasteita tai vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, jolloin psykososiaalinen työ voi olla myös korjaavaa. Tällöin tukihenkilön tehtävä on ilmaista noussut huoli ja ryhtyä korjaaviin, tilannetta vakauttaviin toimenpiteisiin. Tukihenkilötyöskentelyyn voidaan sisällyttää myös yhteistyötä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden, kriminaalihuollon tai työvoimatoimistojen palveluiden kanssa.

VARAA AIKA

Lue lisää palveluistamme
Yhteystiedot: Hyväsie, sosiaali- ja terveyspalvelut Oravanpolku 5, 33540 Tampere P. 044 977 5777 - asiakaspalvelu(at)hyvasie.fi
Copyright (c)2019, Hyväsie. All Rights Reserved.

Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän