Jälkihuolto

Jälkihuolto

Jälkihuollon tukitoimiin nuori on oikeutettu sijaishuollon tai puolivuotta kestäneen avohuollon sijoituksen jälkeen. Nuorelle voidaan tarjota itsenäistymiseen tukea, vaikka edellä mainittua jälkihuoltovelvoitetta ei olisikaan. Sijoitetun nuoren jälkihuolto toteutetaan suunnitelmallisina tuki- ja kotikäynteinä, vapaamuotoisempina toiminnallisina tapaamisina sekä sovitusti toteutettavana tukiyhteydenpitona. Jälkihuollon palveluissa korostuvat asiakkaan motivaation ylläpitäminen, suunnitelmien ja sopimusten noudattaminen, tulevaisuuden suunnitelmat, sekä itsenäistyvän nuoren roolikarttaan liittyvät aiheet.

Jälkihuollon tukitoimilla tarjotaan ammatillista aikuisen tukea ja ohjausta arkipäivän elämiseen, itsestä huolehtimiseen, sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja virkistymiseen, sekä koulunkäyntiin ja työllistymiseen.

Jälkihuolto aloitetaan usein tiiviillä tuella, jota toivotun itsenäistymisen ja itsevarmuuden myötä kevennetään lisäten itsenäistyvän nuoren omavaraisuutta. Jälkihuoltosuunnitelma tehdään yksilöllisesti yhdessä nuoren, nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän sekä mukana olevien läheisten kanssa. Jälkihuoltosuunnitelma tarkastetaan säännöllisesti ja tarvittavan tuen määrää arvioidaan ajantasaisesti.

Jälkihuollossa voidaan järjestää esimerkiksi seuraavia palveluja ja tukitoimia:

  • Apua omien voimavarojen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun
  • Apua asunnon hankkimiseksi
  • Tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen sekä niissä suoriutumiseen
  • Tukea työllistymiseen ja harjoitteluun, harrastuksiin
  • Loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen
  • Mahdollisuus osallistua vertaistukiryhmään
  • Taloudellista tukea nuoren asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin sekä  ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön
  • Mahdollisuutta saada aikuisen säännöllistä tukea sijoituksen tai kotona asumisen jälkeen

Psykososiaalinen tuki ja ennaltaehkäisy

Sijoituksen päättyminen on aina suuri muutos nuoren elämässä. Itsenäistyvät nuoret tarvitsevat usein aikuista sekä ulkoisen että sisäisen elämänhallinnan vahvistamiseen. Itsenäistymisvaiheessa haavoittuvimmassa asemassa ovat nuoret, joilla ei ole muuta tukiverkostoa, kuten vanhempia tai sukulaisia tukenaan. Jälkihuollon psykososiaaliseen tukee kuuluu mm. henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, käytännön apu arjessa selviytymiseksi sekä itsenäisen elämäntaitojen harjoittelu. Psykososiaalinen tuki sisältää usein avun tarjoamista mm. erilaisten lomakkeiden täyttämisessä, kuten esimerkiksi sähkösopimusten tai kotivakuutusten kuntoon saattamisessa. Psykososiaalinen tuki sisältää myös palveluohjausta, jolloin nuorta ohjataan tarvitsemiinsa palveluihin, kuten esimerkiksi terveys- ja työvoimapoliittisiin palveluihin. Ennaltaehkäisevä tuki on usein neuvontaa ja ohjausta.

Psykososiaalinen tuki voi olla myös korjaavaa

Nuorella saattaa olla päihteidenkäyttöön tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia, arjen ja elämänhallintaan liittyviä haasteita tai vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, jolloin jälkihuollon psykososiaalinen työ voi olla myös korjaavaa. Jälkihuoltotyöskentelyn tukemiseen voidaan tällöin sisällyttää myös yhteistyötä päihde- ja mielenterveyspalveluiden, kriminaalihuollon tai työvoimatoimistojen palveluiden kanssa.

Asuminen

Jälkihuollon tukitoimet voidaan toteuttaa hyvin eri tavoin asiakkaan tuen tarpeen, iän ja jälkihuoltoa edeltäneen tilanteen mukaan. Jälkihuolto voidaan toteuttaa nuoren omassa tai sosiaalitoimen järjestämässä asunnossa, johon annetaan tarvittavaa tukea. Tukiasumiseen voi liittyä myös yhteisöllistä asumista, jossa tukea on tarjolla ympärivuorokauden. Näin esimerkiksi silloin, jos tukiasunto on ammatillisen perhekodin tai laitosyksikön yhteydessä tai tukiasumispalveluyksikössä. Olennaista olisi, että nuori saisi asumiseensa tarvitsemansa tuen ja edellytykset onnistumiselle itsenäistymisessä.

Lähiverkosto

Lapsen tai nuoren sijoituksen päätyessä kotiutumiseen voi jälkihuollon tuki olla esimerkiksi vanhemmille järjestettävää avohuollon tukea tai taloudellista tukea, jolla mahdollistetaan lapsen kotiin siirtyminen ja tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi perhetyö, kotipalvelu tai läheisen huomioiva terapeuttinen tuki.

PYYDÄ TARJOUS

Lue lisää palveluistamme


Yhteystiedot: Hyväsie, sosiaali- ja terveyspalvelut Oravanpolku 5, 33540 Tampere P. 044 977 5777 - asiakaspalvelu(at)hyvasie.fi
Copyright (c)2019, Hyväsie. All Rights Reserved.

Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän